TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN TẤT THÀNH SỐ 183C/1 TÔN THẤT THUYẾT , P4 , Q4 , TP.HCM.
Thứ năm, 4/10/2018, 0:0
Lượt đọc: 445

Thông Báo Khoản Thu Tháng 9 - Tháng 10

Thực hiện theo công văn số 3204/HDLS-GDĐT-TC ngày 21 tháng 9 năm 2016 Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập. Thực hiện công văn 3026/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Quận 4 ngày 01 tháng 10 năm 2018 Về thuận việc thực hiện thu, sử dụng học phí và thu khác các trường học trên địa bàn Quận 4 năm học 2018-2019.

THÔNG BÁO

Thực hiện theo công văn số 3204/HDLS-GDĐT-TC ngày 21 tháng 9 năm 2016 Về thu, sử dụng học phí và thu khác của cơ sở giáo dục và đào tạo công lập.

Thực hiện công văn 3026/UBND-KT của Ủy ban nhân dân Quận 4 ngày 01 tháng 10 năm 2018 Về thuận việc thực hiện thu, sử dụng học phí và thu khác các trường học trên địa bàn Quận 4 năm học 2018-2019.

 THÁNG 9/2018

Khoản thu

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Học phẩm, học cụ, đồ chơi (thu 1 lần)

270.000 đồng

270.000 đồng

Thiết bị, vật dụng bán trú (thu 1 lần)

240.000 đồng

240.000 đồng

Học phí

200.000 đồng

160.000 đồng

Nước uống

10.000 đồng

10.000 đồng

Ăn sáng-yaourt: 10.000đ x 18 ngày

180.000 đồng

180.000 đồng

Ăn trưa-ăn xế: 25.000đ x 18 ngày

450.000 đồng

450.000 đồng

Phục vụ bán trú

150.000 đồng

150.000 đồng

Vệ sinh bán trú

25.000 đồng

25.000 đồng

Phục vụ ăn sáng

100.000 đồng

100.000 đồng

TỔNG CỘNG

1.625.000 đồng

1.585.000 đồng

THÁNG 10/2018 

Khoản thu

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Học phí

200.000 đồng

160.000 đồng

Nước uống

10.000 đồng

10.000 đồng

Ăn sáng-yaourt: 10.000đ x 23 ngày

230.000 đồng

230.000 đồng

Ăn trưa-ăn xế: 25.000đ x 23 ngày

575.000 đồng

575.000 đồng

Phục vụ bán trú

150.000 đồng

150.000 đồng

Vệ sinh bán trú

25.000 đồng

25.000 đồng

Phục vụ ăn sáng

100.000 đồng

100.000 đồng

TỔNG CỘNG

1.290.000 đồng

1.250.000 đồng

 

 

Tin cùng chuyên mục

87