TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN TẤT THÀNH SỐ 183C/1 TÔN THẤT THUYẾT , P4 , Q4 , TP.HCM.
Thứ bảy, 1/9/2018, 0:0
Lượt đọc: 431

Lịch Trực Lễ 2/9

            ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG MN NGUYỄN TẤT THÀNH                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 

                                                                                        Quận 4,  ngày 31  tháng 8  năm 2018

 

 

 

LỊCH TRỰC LÃNH ĐẠO

ĐẢM  BẢO AN NINH TRẬT TỰ CƠ SỞ TRONG LỄ QUỐC KHÁNH 2/9

VÀ LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018-2019

 

Thực hiện theo công văn số 01/GDĐT-M ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc đảm bảo an ninh trật tự cơ sở trong Lễ Quốc Khánh 2/9 là Lễ khai giảng năm học 2018-2019;

Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành phân công lịch trực  lãnh đạo như sau:

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian trực

Điện thoại

I

Trực chỉ huy

 

01

Bùi Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

Ngày 01 và 02/9/2018

0913143423

03

Nguyễn Thanh Trang

Phó HT

Ngày 03 và 04/9/2018

0933993361

 

Nguyễn Thị Nhung

Phó HT

Ngày 05/9/2018

0903732375

II

Thường trực

 

01

Nguyễn Hoàng Long

Bảo vệ

Ngày 01 và 02/9/2018

01287194500

02

Nguyễn Văn Chi

Bảo vệ

Ngày 03 và 04/9/2018

01216722171

03

Nguyễn Hoàng Long

Bảo vệ

Ngày 05/9/2018

01287194500

 

Ghi chú:

Các thành viên được phân công theo thông báo sắp xếp công việc, thực hiện trực theo đúng lịch.

Thời gian và địa điểm trực: Trực 24/24 giờ tại văn phòng Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành: 183C/1 Tôn Thất Thuyết P4 Q4.

Yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc quy định trực Lễ 2/9.

Nơi nhận:                                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG  

- Phòng GD&ĐT (b/c);

- CAQ4;                                                                               

- Các đồng chí có tên trong danh sách (t/h);

- Lưu: VT.

 

                                                                                                                                                   Bùi Thị Thu Hà 

Tin cùng chuyên mục

163