TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN TẤT THÀNH SỐ 183C/1 TÔN THẤT THUYẾT , P4 , Q4 , TP.HCM.
Thứ tư, 27/9/2017, 0:0
Lượt đọc: 567

Hướng Dẫn Chấm Biểu Đồ Cho Trẻ

Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành tổ chức hướng dẫn cho giáo viên chấm biểu đồ cho trẻ mầm non theo biểu đồ mới 2017

Địa điểm: Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành

Thời gian: 16 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 09 năm 2017

Tham dự: Tập thể giáo viên trường mầm non Nguyễn Tất Thành

163