TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN TẤT THÀNH SỐ 183C/1 TÔN THẤT THUYẾT , P4 , Q4 , TP.HCM.

HIỆU TRƯỞNG

TRẦN NGUYỄN PHI VÂN
TRẦN NGUYỄN PHI VÂN

Ngày sinh: 14/6/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tiền Giang

Trình độ :Đại học SPMN

Điện thoại cơ quan: 0936662114

PHÓ HIÊU TRƯỞNG CSGD

Nguyễn Thị Nhung
Nguyễn Thị Nhung

Ngày sinh: 19/5/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Thanh Hóa

Trình độ :Đại học

Điện thoại cơ quan: 02839404194

Phạm Thị Minh Hậu
Phạm Thị Minh Hậu

Dân tộc: Kinh

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích